#stacjonarnyrownik @

Główna

Stacjonarny równik to akcja, w której wspólnie pokonujemy na rowerach jak najwięcej kilometrów w ciągu roku - wersja na "chomika" czyli dla trenujących z użyciem trenażerów i rowerów stacjonarnych.

Przed dodaniem pierwszego wpisu przeczytaj regulamin:
  1. Tag służy jedynie do dodawania swoich dystansów i niczego innego. Tagi do spraw technicznych: #rownikowetesty
  2. W pierwszej linijce wpisujemy działanie; nasz dystans zaokrąglamy do liczby całkowitej. Dodajemy według wzoru:

    Wynik z poprzedniego wpisu + Twój przebyty dystans = Wynik

    Ewentualnie, podczas wrzucania więcej niż jednego dystansu:

    Wynik z poprzedniego wpisu + Twój przebyty dystans + Twój przebyty dystans 2 + Twój przebyty dystans 3 = Wynik

  3. Nie wrzucamy treningów starszych niż ostatnie 14 dni.
  4. Nie wrzucamy wycieczek rowerowych w terenie, od tego jest #rowerowyrownik

594 119 km

Suma km tagu

245 771 km

Roczna suma km

5364

Ilość wycieczek

418

Liczba uczestników

Dzienne sumy km (ostatni miesiąc)
Ostatnie wczytane dystanse